Choreoterapia

Choreoterapia (z ang. dance movement therapy – DMT)- jest powszechnie stosowana w USA i Europie Zachodniej. To jedna z technik arteterapii, wykorzystująca ruch taneczny do wspomagania emocjonalnej i fizycznej integracji. Pozwala uzyskać harmonię, równowagę i samorealizację.

Ta metoda pracy terapeutycznej wspiera proces poznawania siebie i akceptacji własnego ciała. Pomaga radzić sobie z emocjami i doświadczać ich w bezpieczny sposób. Wyzwala spontaniczność i twórczą energię, uczy technik skutecznej komunikacji, otwiera na świat doświadczeń i potrzeb, zarówno własnych, jak i innych ludzi. Jest metodą leczniczą. Usprawnia ciało w znacznym stopniu redukując stres. Daje możliwość w niekonwencjonalny i skuteczny sposób utrzymać dobrą formę psychofizyczną.Przyczynia się do zrozumienia naszego ciało i nawiązania z nim lepszego kontaktu. Od nas zależy na czym się skupimy ją stosując. Może to być napięcie mięśniowe, charakterystyka ekspresji ruchów jaką prezentujemy, bądź codzienna postawa naszego ciała. Skupienie na emocjach jakie niesie nasze ciało, pozwoli nam świadomie i bezpiecznie nauczyć się je uwalniać i przeżywać je. W metodzie tej pracuje się indywidualnie, w duetach i w grupie. Wszelkie ćwiczenia muzyczno – ruchowym, ćwiczenia taneczne, taniec oraz improwizacja ruchowa nam w tym pomogą. Na końcu takiej wykonanej przez nas pracy, następują ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne i omówienie.

Choreoterapia dedykowana jest osobom pragnącym:
– wzmocnić poczucie własnej wartości i pewność siebie,
– nauczyć się bezpiecznego wyrażania emocji poprzez ruch,
– mającym problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego,
– nieśmiałym, mającym trudności w kontaktach towarzyskich, w kontaktach z płcią przeciwną,
– nie radzącym sobie ze stresem, a chcącym poznać praktyczne sposoby niwelowania napięcia,
– borykającym się z depresją,
– cierpiącym na zaburzenia nerwicowe i lękowe,
– mającym problemy z dotykiem,
– mającym problem z akceptacją własnego ciała,
– zachować dobrą formę psychofizyczną, aktywnych,
– zwiększyć świadomość własnego ciała, jego potrzeb i granic,
– zainteresowanym językiem ciała i jego rolą w komunikacji niewerbalnej,
– kształtować pozytywne nawyki ruchowe,
– uwrażliwić się na informacje płynące z ciała w aspekcie napięć i odczuć psychicznych.